miércoles, 25 de abril de 2018

Finalistas Premios Martín Códax da Música 2018
En Gallego;
54 finalistas optarán aos V Premios Martín Códax da Música

As nominacións fixéronse públicas na Festa de Nomeados que se celebrou, como cada ano, nas Bodegas Martín Códax, en Cambados.
Agora será un xurado, integrado por músicos e profesionais do sector, quen  escollerá os proxectos premiados que se entregarán na gala que se celebrará o próximo 9 de abril no Pazo da Cultura de Pontevedra.
Entre os nomeados que optan a acadar algún premio, figuran artistas que están comezando o seu proxecto xunto a consagrados a nivel estatal e internacional como Xacobe Martínez, Uxía, Caxade, Músculo!, DeVacas ou Nastasia Zürcher.
No medio dunha festa amenizada coa  música O Modulador de Ondas, a Asociación de Músicos ao Vivo fixo pública a lista dos finalistas da 5ª edición dos PREMIOS MARTÍN CÓDAX DA MÚSICA. O acto celebrouse, como cada ano, nas instalacións das Bodegas Martín Códax, en Cambados coa presenza dxs voceirxs de MÚSICOS AO VIVO, Sonia Lebedynski e Ramón Bermejo; o director da AGADIC, Jacobo Sutil; a concelleira de Cultura do Concello  de Pontevedra, Carme Fouces, a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal xunto co concelleiro de Enoturismo (José Ramón Abal) e de Cultura ( Víctor Manuel Caamaño); e o director das Bodegas Martín Códax, Xoán Allegue.

Os proxectos finalistas foron escollidos polas socias e socios de MÚSICOS AO VIVO mediante votación online entre un total de 449 proxectos inscritos (superando os inscritos daa anterior edición): 397 grupos, 14 salas, 22 festivais e 16 espazos de comunicación musical. Novamente, as bases non permitían presentarse aos premiados na pasada edición. Agora será un xurado, integrado por músicos e profesionais do sector, o que decidirá os proxectos premiados en cada unha das categorías. Este xurado, que tamén fará as súas escollas a través do sistema de votación online da web www.premiosmartincodaxdamusica.com, será secreto e os nomes dos seus integrantes non se farán públicos ata finalizar o proceso. Os gañadores coñeceranse o 9 de maio no transcurso da Gala de Entrega de Premios que terá lugar un ano mais no Pazo da Cultura de Pontevedra. Vai adxunto o listado dos 54 proxectos nomeados que optarán a recibir algún galardón na gala dos V Premios MARTÍN CÓDAX DA MÚSICA.

Crónica do acto:

Ao principio do acto Xoán Allegue, director das Bodegas Martín Códax, recordou que estes premios “son a referencia do sector musical en Galicia y que amosan o potencial existente, con preto de 450 inscritos nas 15 categorías e os tres premios Organistrum”.

Allegue puxo en valor o traballo da Asociación Músicos Ao Vivo, organizadora dos premios, xa que “dan ao sector a oportunidade de visibilizar y recoñecer o traballo de toda a comunidade de Galicia. Unha asociación, de base cooperativista, formada por músicos e para músicos e con quen compartimos o espíritu social e á que nos sentimos moi unidos, xa que nós tamén somos cooperativa”

Xoán Allegue tamén expresou “a alegría de Bodegas Martín Códax por poder ir da man deste proxecto”: resaltou asimesmo o traballo conxunto de Músicos Ao Vivo,  das institucións públicas e a empresa privada, “xa que xuntos facemos medrar o proxecto”. “É, precisamente, a ligazón entre as empresas públicas e máis as privadas a resposta para a difusión e fomento da nosa cultura. A súa promoción debe ser un compromiso de tódalas partes a axentes e así debemos velo tanto nas empresas como nas institucións”.

Pola banda de Músicos ao Vivo, Sonia Lebedynski e Ramón Bermejo deron a benvida a todxs xs finalistas e agradeceron o apoio ás Bodegas "polo seu apoio constante á música galega, neste e noutros eventos. " así como ao resto de patrocinadores principais a quen agradeceron que se sumaran ao proxecto dende os comezos.

A esta Festa de Nomeados asistiu tamén o director da Agadic, Jacobo Sutil, que felicitou a todos os fianlistas e reiterou o seu apoio a esta iniciativa da Asociación Músicos ao Vivo, quen agradeceu ao Agadic o seu apoio na Cooperativa que naceu este mesmo ano vencellada á asociación. O Concello de Pontevedra, a través da súa Concelleira de Cultura, Carme Fouces, renovou tamén a súa aposta por este certame que revitaliza a comunidade musical e reforza o sector. 

Durante o acto presentáronse tamén os chamados  "melómanxs", as  estatuíñas rematadas no obradoiro do escultor e músico, Víctor Lorenzo, que se entregarán aos premiados na gala que se celebrará o mércores 9  de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, e onde ademais dos 18 gañadores que sairán desta lista de finalistas, entregarase tamén o Premio Honorífico Músicos Ao Vivo, do que podemos adiantar que este ano será dobre, un premio entregado ex aequo a dúas persoas moi valoradas polo sector musical galego. Os nomes revelaránse na rolda de prensa previa á gala.

En Español; 
54 finalistas competirán por el V Premios Martín Codax Música

Las nominaciones se hicieron públicos en la fiesta celebrada nominados, como todos los años, en Martín Códax en Cambados.
Ahora un jurado estará compuesto por músicos y profesionales de la industria, que elegirán los proyectos ganadores que serán entregados en la gala que tendrá lugar el 9 de abril en el Palacio de la Cultura de Pontevedra.
Entre los nominados que optan por conseguir un premio, cuenta con artistas que están comenzando su proyecto con el aclamado nacional e internacionalmente como James Martínez, Eugenia, Caxade, músculo o Nastasia!, DeVacas Zürcher.
En medio de una fiesta amenizada con música modulador de las olas, la Asociación de músicos en vivo hizo pública la lista de los finalistas de la quinta edición de los premios Martín Codax música. El evento se llevó a cabo, como cada año, en las instalaciones de Bodegas Martin Codax, Cambados en presencia de DxS voceirxs músicos en vivo, Sonia Lebedynski y Ramón Bermejo; director de AGADIC, Jacobo Sutil; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pontevedra, Carmen expone el alcalde de Cambados, Fátima Abal, junto con el concejal de vino (José Ramón Abal) y Cultura (Víctor Manuel Caamaño); y director del Martin Códax, John Allegue.

Los finalistas fueron elegidos por los miembros y socios de músicos en vivo a través de la votación en línea de un total de 449 proyectos registrados (DAA inscrito superando edición anterior): 397 grupos, 14 habitaciones, 22 festivales y 16 espacios de comunicación musical. Una vez más, no permitió la fundación presentó a los ganadores de la última edición. Ahora un jurado estará compuesto por músicos y profesionales de la industria, que decidirá los proyectos ganadores en cada categoría. Este jurado, que también hará que sus opciones a través del sistema de votación en línea de la web www.premiosmartincodaxdamusica.com , será secreta y los nombres de sus miembros no se hará público hasta que se complete el proceso. Anuncio de los ganadores el 9 de mayo, durante la entrega de premios de la gala que tendrá lugar más de un año en el Palacio de la Cultura de Pontevedra. Se le adjunta una lista de 54 proyectos nominados que competirán por el premio recibir parte de la V Gala de los Premios Martín Codax música.

Crónica del acto:

Al inicio del acto Allegue John, director del Martin Códax ha recordado que estos premios "son la referencia del sector de la música en Galicia y que muestran el potencial existente, con cerca de 450 suscriptores en 15 categorías y tres premios organistrum".

Allegue valor que se da en el trabajo de la Asociación de Músicos en vivo, organizador de los premios, como "dar a la industria una oportunidad para destacar y reconocer el trabajo de toda la comunidad de Galicia. Una asociación de un banco cooperativo, formado por músicos y para músicos y con los que comparten el espíritu social y nos sentimos muy unidos, ya que también son cooperativas "

John Allegue también expresó "la alegría de Martín Códax que se va la mano en este proyecto", también se destacó el trabajo conjunto de músicos en vivo, instituciones públicas y empresas privadas, "ya que juntos crecer el proyecto." "Es precisamente la relación entre las empresas públicas y privadas respuesta más a la promoción y fomento de nuestra cultura. Su promoción debe ser un compromiso de todas las partes de los agentes y por lo que vemos tanto en las empresas e instituciones ".

Lado de músicos en vivo, Sonia Lebedynski y Ramón Bermejo dieron la bienvenida todxs xs finalistas y agradecieron a las bodegas de apoyo "por su constante apoyo a la música gallega en este y otros eventos.", Así como los otros patrocinadores principales quienes agradecieron que se sumarán al proyecto desde el principio.

En este festival nominados asistieron también el director de Agadic, Jacobo Sutil, que felicitó a todos fianlistas y reiteró su apoyo a la iniciativa de la Asociación de Músicos en vivo, que agradeció la Agadic su apoyo en la Cooperativa nacido este año forrado la asociación. El Consejo de Pontevedra, a través de su concejal de Cultura, Carmen Fouces, también renovó su compromiso con este evento para revitalizar la comunidad de la música y fortalece el sector.

El evento también apareció llama "melómanxs", las figurillas realizadas en el taller del escultor y músico, Víctor Lorenzo, que se entregarán a los ganadores en la gala que tendrá lugar el miércoles 9 de mayo en el Palacio de la Cultura de Pontevedra, y donde, además de la 18 ganadores que van a salir esta lista de finalistas, también entregaron los músicos premio honorífico en vivo, que podemos anticipar que este año será el doble, un premio otorgado ex aequo a dos muy valorado por el sector de la música gallega. Los nombres serán revelados en la conferencia de prensa previa a la gala.

MÁS INFORMACIÓN:Link Álbum en Facebook;

No hay comentarios:

Publicar un comentario